Kontakt

Sziedziba firmy

51-141 Wrocław, ul. Jana Brzechwy 21

e-mail: biuro@badbil.pl

tel.: 602-348-584

O firmie

Spółka audytorska powstała w roku 1994 i została wpisana do Rejestru Handlowego pod numerem H 4845 następnie do KRS pod nr. 0000 188 525.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów na podstawie art. 25 zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 października 1994 o biegłych rewidentach i ich samorządzie /Dz. U. Nr 121, poz. 592/ wpisała Spółkę na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 829.

Wszelkie prawa zastrzeżone: BADBIL Sp. z o.o.