Informacje o firmie BADBIL Sp. z o.o.

Siedziba firmy:
51-141 Wrocław,
ul. Jana Brzechwy 21

Telefon: 602 348 584

E-mail: biuro@badbil.pl

Spółka audytorska powstała w roku 1994 i została wpisana do Rejestru Handlowego pod numerem H 4845 następnie do KRS pod nr. 0000 188 525. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów na podstawie art. 25 zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 października 1994 o biegłych rewidentach i ich samorządzie /Dz. U. Nr 121, poz. 592/ wpisała Spółkę na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 829.

Zespół Biegłych Rewidentów BADBIL Sp. z o.o. świadczy głównie usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych.

Profesjonalizm i fachowość to podstawowe zalety naszych biegłych rewidentów.

Zapraszamy do kontaktu.

Wszelkie prawa zastrzeżone: BADBIL Sp. z o.o.