Usługi

Spółka posiada bogatą praktykę w zakresie badania sprawozdań finansowych następujących rodzajów podmiotów gospodarczych:


 • spółek akcyjnych,
 • spółek z o.o. - krajowych i zagranicznych,
 • spółdzielni - mieszkaniowych, mleczarskich, zakładów pracy chronionej,
 • spółek cywilnych,
 • osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • fundacji,
 • banku.


W zakresie badania sprawozdań finansowych posiadamy wiedzę wzbogaconą o międzynarodowe wytyczne rewizji finansowej uzyskane w drodze specjalnych szkoleń.

Posiadamy osiągnięcia w dziedzinie:

 • wyceny aportów krajowych zagranicznych podmiotów gospodarczych,
 • wyceny firm,
 • przekształcania spółek z jednej formy prawnej w inną,
 • łączenia się spółek,
 • podziału spółek,
 • badania bilansów skonsolidowanych oraz badania spółek giełdowych,
 • współpracujemy na stałe w zakresie konsultingów finansowo księgowych,
 • wykonujemy ekspertyzy ekonomiczno-finansowe.


Od momentu zawarcia umowy zapewniamy pełny konsulting w zakresie prac przygotowawczych do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Zespół Biegłych Rewidentów BADBILSp. z o.o. świadczy bogaty wachlarz usług z zakresu finansów i księgowości.

Profesjonalizm i fachowość to podstawowe zalety naszych biegłych rewidentów.

Zapraszamy do kontaktu.

Wszelkie prawa zastrzeżone: BADBIL Sp. z o.o.